pieerc infoo

10. ledna 2008 v 20:24 | emily-fftl |  <pierc>
Při aplikaci piercingů používáme šperky vyrobené z různých materiálů. Jejich kvalita je nezbytnou součástí úspěšného a bezproblémového zhojení piercingu. Bohužel v praxi není vždy lOO% zajištěno použití nezávadného materiálu, často sena trhu objevují výrobky čínské, tchajwanské a jiné asijské provenience, dále pak výrobky zcela amatérské již od pohledu a nezaručující tedy zdravotní nezávadnost. Každý šperk použitý při piercingu by měl mít doložený původ a prodejce je povinen předložit při pochybnostech doklad o nabytí, resp. Prohlášení o shodě. Což jest dokument, jež legislativně potvrzuje, že vlastnosti nabízeného zboží jsou v souladu s platnými normami a požadavky. Jedná se zejména o stanovení obsahu niklu použitém kovu, kdy nyní dle platné legislativy v ČR je maximální hranice pouze O,O5% niklu. Již nyní je známo, že tato norma bude v letních měsících v rámci EU zpřísněna a proto známí světoví výrobci piercingových šperků vyvinuli nové materiály se sníženým obsahem niklu (např. firma WILDCAT - Implantanium).

Obecně se rozdělují používané materiály na kovy, nekovy a organické látky.

KOVY

OCEL - Stainless steel, resp. Surgical stainless steel (nerezavějící ocel) je pojem, který byl vytvořen výrobci nožů a kuchyňského nádobí a je to v podstatě shrnující název pro různé typy ocele, jež jsou označovány různými stupni.

Implant grade stainless steel - toto je přesný název typu oceli, používané při výrobě body piercingových šperků. Standardům, jež jsou typické pro tento typ materiálu vyhovují pouze 2 typy, tzv. 3l6L (low carbonated - s nízkým obsahem uhlíku) a 3l6 LVM (low carbonated, vacuum melted-s nízkým obsahem uhlíku a tavená ve vakuu). Pouze tyto materiály vyhovují normám ISO standard 5832-l a 6892 pro materiály pro chirurgickou implantaci a zabránění alergiím na nikl. Na trhu jsou tyto materiály v různých stupních tvrdosti. Materiály jsou specielně upravovány. Vakuové tavení kovu zabrání tvorbě bublinek vzduchu v materiálu, následně se ocel kalí, tím se dosahuje různé tvrdosti a nakonec probíhá leštění kovu.

Různé typy kovů mají různý stupeň biologické nezávadnosti a u lidí s alergiemi na nikl je nutno použít další typy kovů.

ZLATO - Pro použití k piercingům se doporučuje zlato nejlépe l8 karátové, méně je vhodné l4 karátové. Jelikož pouze 24 karátové zlato obsahuje l00% tohoto kovu, ostatní typy obsahují více či méně slitin - přítomen je nikl, stříbro, zinek a měď a to u citlivých lidí vyvolává nepříznivé reakce. Méně škodlivých příměsí obsahuje bílé zlato, dále se kombinuje s palladiem. Mnohé zavedené piercingové firmy používají tzv. zlaté slitiny bez obsahu niklu (nickelfree gold alloys). Někdy dochází vlivem působení např. potu na některé součásti slitin zlata ke změně barvy a dále k zabarvení okolní kůže, působením moče ke zdrsnění povrchu. Není vhodné k čištění zlata a desinfekci používat jodové přípravky, neboť mohou způsobit změnu barvy.

NIOB - tento kov je ohebný a pevný. Jen velmi zanedbatelné množství lidí má na něj alergii. Existuje široká škála barev, jež se získává působením elektrolytu na kov. Některé odstíny se získávají zahříváním a opačně ochlazováním. Konečnou úpravou může získat matný či lesklý vzhled.

PLATINA - stejně jako u niobu se jedná o zcela inertní kov, ovšem i když je optimální pro čerstvý piercing, je pro výrobce ekonomicky nevýhodná a navíc je příliš těžká.

STŘÍBRO - nikdy nemá být používáno do nových, čerstvých či nezhojených piercingů. Zejména v oblastech, kde je vlhkost - např. pupek, ústa, genitál- dochází k uvolňování kysličníků stříbra, kůže v okolí se může, a to někdy i trvale , zabarvit do tmava až černa.Stříbro je bohužel velice měkké, snadno je poškrábáno na povrchu a to může způsobovat hromadění nečistoty, bakterií a poté komplikace.

TITAN - tento kov je extrémně lehký, obdobný jako niob. Specifickým typem, používaným pro aplikaci piercingu, je slitina typu 6AL4V - obsahuje 6O% hliníku a 4O%vanadu. Titan je nejvíce tzv. "biokompatibilní" ze všech užívaných kovů, protože typickou vlastností je totální odolnost vůči tělesným tekutinám. Titan je upravován elektrolýzou a získává různé typy barev. Neupravovaný titan je středně šedé barvy, je tvrdší než niob a barva získaná upravení vydrží déle.


NEKOVOVÉ MATERIÁLY

AKRYLÁTOVÉ ŠPERKY - Často jsou používané k rozšiřování piercingů, protože jsou lehké. Nejsou vhodné k aplikaci do čerstvých a nezhojených piercingů. Jsou křehké, snadno mohou praskat, často se poškrábou, na povrchu nemohou být autoklavovány- sterilizovány.

NYLON A TEFLON - používají se ve formě vláken a to tehdy pokud je jedinec alergický na kov či pokud potřebujeme velmi ohebný piercing.Na konce tohoto vlákna pak mohou být našroubována kuličky i kovové, jež si vytvoří v materiálu závity.

AKRYLÁTY SVÍTÍCÍ VE TMĚ - klasické akryláty nejsou škodlivé pro tělo, ovšem svítící ve tmě jsou považovány za karcinogenní. Jedná se o fosforeskující materiály a nemohou být v kontaktu s organismem stále. Alternativou jsou materiály reagující na UV světlo apod.


ORGANICKÉ MATERIÁLY

TVRDÁ DŘEVA - tyto materiály často používány jako zátky (plugs) při rozšiřování piercingů v lalůčku, jako labrety a v septu. Jedná se o přírodní materiál. Používají se dřeva různých druhů stromů - mahagony apod. Ovšem tyto materiály jsou porosní, absorbují vlhkost, bakterie apod. a jsou proto vhodné pro suché oblasti těla, či pro zhojené piercingy.

BAMBUS - nejedná se vlastně o strom, ale o travinu. Existuje spoustu barevných odrůd - žluté, zelené i černé.

SLONOVINA, ROH A PAROH - tyto materiály jsou silně porésní, zadržují vlhkost, musí se upravovat- např. voskováním apod.

MAMUTOVINA - získávána na Aljašce a Sibiři ze zmrzlých mamutů, krémově bílá až středně hnědá, zadržuje vlhkost.

Dále se používají rohy, parohy různých zvířat, ovšem mají určité nevýhodné vlastnosti, křehkost, zadržování vlhkosti, nerovný povrch apod.

Typy a rozměry piercingů :)

GaugeInches(palce)millimeters (mm)

20

0.032

0.812
180.401.024
160.0511.291
140.0641.628
120.0812.053
100.1022.588
80.1283.264
60.1624.115
40.2045.189
20.2586.544
00.3258.251
000.3659.266


KROUŽKY - RINGS

Kroužky jsou základním typem šperku používaném v piercingové praxi. Označují se jako Captive bead rings (CBR) nebo Ball closure rings (BCR) a základní vlastností je, že kulička či korálek s otvory či důlky na protilehlých stranách je uchycena zaoblenými konci kovového kroužku. Tato kulička není přichycena napevno ke kroužku, nýbrž drží v místě vlivem napětí materiálu kroužku. Faktory, které mají vliv na udržení kuličky v kroužku jsou četné - velikost kuličky, hloubka vyvrtaných otvorů či důlků v kuličce, tvrdost a ohebnost materiálu kroužku, rozměr kroužku(ga) a dále pak i průměr kroužku. Též obtížnost vyjmutí kuličky z kroužku narůstá s jeho tloušťkou a tvrdostí, je nutno zejména u malých a silných kroužku používat k uvolnění kuličky speciální kleště, tzv. roztahovací - ring expanding pliers. Okraje kroužku by měly být zaobleny pro snadnější opětovné uchycení kuličky. Základním typem je tedy kroužek, jež má na povrchu důlky do kterých zapadají a napětím materiálu drží kuličku zaoblené hladké konce kroužku. Ovšem existují ještě mnohé další varianty.

Ball and socket rings - kroužky, které vzhledově vypadají jako základní typ, ovšem princip uchycení kuličky je takový, že okraje kroužku jsou konkávní-miskovité a kopírují tak povrch kuličky a opět napětím ji drží.

Kroužky, jejichž konce jsou horizontálně seříznuty a jsou hrotnaté, jsou výhodnější při zavádění, ovšem mohu být pro některé lokalizace a čerstvé piercingy nevhodné.

Asymetrické kroužky - různé tvary, známé jsou např. kroužky kapkovitého tvaru, trojúhelníkovitého tvaru, pentagony apod., některé typy kroužků jsou používány u piercingů pupku a jejich nepravidelný tvar je odolnější vůči vycestování.

Stočené kroužky - z více kovových vláken kolem sebe, tento typ je nevhodný pro hojící se piercingy.

Kroužky silnější - mají někdy specifické uchycení kuličky - na povrchu kuličky jsou hlubší důlky do kterých zapadají vertikálně zarovnané konce kroužků, tj. nevzniká mezi kuličkou a kroužkem žádná mezera či otvor, tak jak tomu může být u klasických kroužků.

Existuje jistě mnoho dalších typů a variací co se týče tvaru kroužků, známé jsou např. tzv. coil rings - na kroužek je navlečena drátěná spirála, jež překrývá volné konce kroužku, dále např. Double ball closure rings, které místo jedné kuličky mají 2 spojené kuličky vedle sebe, jsou známy kroužky, kde místo spirály je jakoby několik otáček ostnatého drátu apod.

Kroužky jsou často opatřeny širokou škálou kuliček, kromě chir. oceli či z dalších kovů jsou používány různé dekorativní předměty uchycené v kroužku, jako např. hrací kostky, srdíčka, lebky apod. ovšem, tyto jsou poměrně těžké a do čerstvých piercingů nepříliš vhodné. Kuličky mohou být též z polodrahokamů, používá se např. Ametyst, onyx, achát, malachit, lapis, tyrkys aj. Některé porosní typy nejsou vhodné např. do genitálních piercingů, či tam kde jsou ve styku s tělesnými tekutinami, neboť může dojít k poškození povrchu a následnému uchycení bakterií a tím k infekci.

Kroužky s pevně připojenou kuličkou - stejný vzhled jako klasické kroužky s tím rozdílem, že na jedné straně je kulička ke kroužku připojena napevno.

Tzv. bezešvé kroužky - název neodpovídá skutečnosti, neboť kroužky samozřejmě jsou proříznuty a okraje přitlačeny k sobě, aby byl kroužek uzavřený. Existují další varianty těchto typů kroužku-např. tzv. segmentované, kdy místo kuličky je spojovací část výsekem části kroužku, kdy na jedné straně je konec vyklenutý a zakulacený a na druhé straně odpovídá konec miskovitý zapadající , to je stejné na obou stranách vyseknuté části kroužku (segment ring). Jindy je používán tzv. bar ring-kdy spojovacím úsekem je rovná tyčinka zapadající mezi oba konce kroužku a ten má následně ne zcela okrouhlý tvar.

Captive tube nebo captivebar rings - kroužky opatřené tyčinkou či trubičkou - namísto kuličky může být na kroužku umístěna krátká trubička, rovná či zahnutá tyčinka, jež je uchycena mezi oběma konci kroužku. Většinou je tyčinka stejně silná jako je tloušťka kroužku.

Screw on ball ring - kroužky s našroubovanou kuličkou - používá se u kroužků , jež jsou hodně silné, kulička je na jedné straně přichycena závitem není nutno poté používat kleště k jejímu uvolnění.

BARBELY - BARBELLS

Jedná se o rovné či zahnuté tyčinky, jež jsou na obou koncích většinou opatřeny kuličkami se závitem.

Rovné barbely - jedná se o kovovou tyčinku různé síly, na obou koncích je závitem přichycena kulička.

Zahnuté barbely (Curved barbells) - tyčinka je zahnutá, připomíná tvarem čtvrtkruh, na obou koncích jsou kuličky a to buď stejné velikosti či nestejné velikosti, používají se často u piercingů obočí či pupku. Někdy se označují i jako L-bars, tyčinky do tvaru písmene L.

Okrouhlé, cirkulární barbely (Circular barbells) - tvarem připomínají 3/4kruhu, na každém konci je opět kulička, někdy se označují pro svůj tvar jako podkůvky, i když část výrobců u těchto barbel preferuje tvar písmene U.

Barbely se vsazenými kroužky (Slave či Banger či Captive Barbells) - na každém či pouze jednom konci rovné či zahnuté barbely může být umístěn kroužek s kuličkou.

Barbely obecně jsou vyráběny ve dvou variantách:

1. S vnitřním šroubováním - závitem (Internally threaded) - tyčinka je uvnitř na konci opatřena závitem, kulička se šroubuje dovnitř tyčinky. Okraj tyčinky tedy může být hladce zaoblen pro snadnější zavádění.U některých typů může být závit v kuličce vyroben uvnitř kuličky a není z ní tedy vysunut navenek.

2. Se zevním šroubováním - závitem (Externally threaded) - v tomto případě je závit zevně na povrchu tyčinky a ta se zašroubuje do kuličky. Při zavádění tohoto typu může docházet k poranění vnitřní plochy piercingu. Zavádění tudíž může být obtížnější a bolestivější a někdy může docházet i k poškození dokonce již zhojeného piercingu., když je šperk vyměňován. Některé tyto typy šperků jsou konstruována tak, že závit zapadá do nitra jehly, aby se vyloučil kontakt závitu s piercingem. Mnohdy u různých výrobců dochází k tomu, že navzájem jsou výrobky inkompatibilní a závity neodpovídají.

Barbely, co se týče umístění předmětů na jejích koncích, jsou velice pestré. Místo kuliček zde mohou být různé hroty, lebky, hrací kostky, kuličky různobarevné a opatřené kaménky v různých barvách, polodrahokamy, drahokamy, perlami apod., škála je velice pestrá. V těchto případech jsou kaménky na jedné či obou stranách. Ovšem mnohé z kamenů, jež jsou měkčí, nemohou být používány např. u genitálních piercingů, u jazyka apod., neboť tělesné tekutiny narušují povrch - je to např. Tygří oko, jaspis, malachit či lapis. V těchto lokalizacích mohou uvolňovat měď.

Polodrahokamy a bižuterie - kaménky mohou být v kovu uloženy buď přímo, nebo košíčkovitě - kamének drží drobné tyčinky (jako u prstenů). Tohoto způsobu se používá většinou u zlata, jež jest ohebné, na rozdíl od mnoha dalších kovů, které se nedají dobře ohýbat přes okraj kaménku. Někteří výrobci, ovšem často to bývají nekvalitní šperky neznačkové asijské provenience, umísťují kaménky ve šperku pomocí různých lepidel, často poté dochází k poškození vypadnutím kaménku.

Speciálnější typy piercingových šperků:

Následující typy šperků jsou používány většinou k rozšíření a zvětšení piercingu a do roztažených piercingů. Nejčastěji jsou používány do uší a do nosního septa, ale je možno je použít i do dalších roztažených piercingů, jako např. u bradavek, stydkých pysků, místo labret. Většina z nich je vyráběna od velikosti 10 ga a výše v různých délkách.

Eylets/Earlet/Fleshtunnel/Grommet - jedná se o několik typů šperků obdobného vzhledu, např. kratší dutá silnější kovová trubice s ohnutými okraji (jakoby špulka od niti), okraje přesahují průměr trubice - zavádění je obtížnější. Další variantou jsou eyelety s jedním ohrnutým okrajem, zatímco na druhé straně je umístěn gumový kroužek těsně obepínající trubici - zde je jednodušší zavedení. Někdy je provlečen trubicí a otvory v ní kroužek, jež znemožňuje ztrátu šperku. Eyelety jsou vyráběny z kovu, dále ze skla, plastů či dřeva.

Plug (kolík, zátka) - krátký, pevný, cylindrický kus kovu, akrylátu, skla, dřeva apod. jež držena místě prostřednictvím opět gumového kroužku na každém konci.


ŠPERKY POUŽÍVANÉ U PIERCINGŮ SEPTA NOSNÍHO (přepážky nosní)

Septum Retainer, septum Keeper - jedná se o šperk ve tvaru písmene U, většinou kovový, zaoblený a koncích, jehož ramena po zavedení směřují dolů.

Septum Spike / Tusk - hroty - jedná se o kus kovu, jež je na obou koncích upraven do hrotu, může být rovný, zahnutý či okrouhlý-cirkulární, zahnuté se často nazývají tusks - kly. Mohou být z jednoho kusu, někdy ze dvou kusů navzájem spojených závity prostřední ztenčené části.

Uretrální trubice (Prince´s Wand - používaná u Princ Albert piercing)

jedná se o zcela specifický typ šperku, který se používá u piercingu typu Ampallang a Apadravya, kdy se do močové trubice zavádí kovová plná či dutá trubice, většinou dlouhá 3-5 palců a která je fixována v močové trubici šroubem, jež prochází piercingem a na konci je umístěna kulička.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Hill.Hilaaarious a.k.a. Hillátko Hill.Hilaaarious a.k.a. Hillátko | Web | 22. března 2008 v 12:25 | Reagovat

Mno celé sjem to nečetla, ale třeba pomyšlení, že si do nosu nebo rtu strčim kus chcíplého mamuta je hodně.. zajímavé xD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.